حضور شرکت رکن سازه در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان- اربیل 2016