دپارتمان ساختمانی

شرکت ساختمانی و صنعتی رکن سازه درجهت تکمیل زنجیره تولید ساختمان های مرغوب وبا کیفیت، در سال 1395 موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه با رتبه 1 و رشته تاسییات و تجهیزات وراه و ترابری با رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری گردید. امکان این مجموعه در تولید انواع سازه های فلزی ونیز تکمیل عملیات ساختمانی به صورت کلید تحویل، موجب کاهش هزینه و زمان عملیات اجرایی و درنهایت کسب رضایتمندی بیشتر کارفرمایان محترم می گردد.