دپارتمان تولید

کارخانجات تولید اسکلت فلزی رکن سازه واقع در شهر مامونیه ساوه دارای زمینی به مساحت حدود 80 هزار متر مربع و سالن هایی به مساحت 30 هزار متر مربع می باشد.
این مجموعه دارای تجهیزات پیشرفته و امکانات روز این حرفه بوده که توسط سیستم ها و نرم افزارهای تولیدی و کنترلی و استانداردهای لازم و مرتبط قادر است سالانه 100 هزار تن اسکلت فلزی، ساختمانی و 1500 تن اسکلت صنعتی را در یک شیفت کاری تولید نماید.
این شرکت به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات، افزایش بهره وری و بهبود مستمر و با در نظر گرفتن انتظارات کارفرمایان مبادرت به استقرار سیستم یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001:2008، مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، SHSAS18001:2007، الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO3834-2:2005، و مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه صنایع نفت و گاز HSE-MS نموده است.