حضور شرکت رکن سازه در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان- اربیل 2016

photo_2016-11-14_15-12-40 photo_2016-11-14_15-12-43 photo_2016-11-14_15-12-29