بازدید سردار مهندس حبیبی مدیر عامل محترم بنیاد تعاون ستاد کل نیرو های مسلح و معاون هماهنگ کننده بنیاد، از کارخانجات رکن سازه به منظور عقد تفاهمنامه همکاری جهت ساخت 600 هزار متر مربع واحد مسکونی