حضور شرکت رکن سازه در هشتمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد