حضور شرکت رکن سازه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان- باکو 2016