حضور شرکت رکن سازه در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان- ترکمنستان 2016

img_1419-q img_1417-q img_1422-q