حضور شرکت رکن سازه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- 22 الی 25 مرداد 1395

photo_2016-11-06_17-26-13